You are currently viewing Obligatorisk vask av hytter

Obligatorisk vask av hytter

P.g.a. smittevernhensyn er det krav om at vi vasker hytta mellom hver gjestegruppe. Obligatorisk hyttevask koster kr 400,- for hytte 1 og kr 300,- for “småhyttene”.