Personvernerklæring

Vi er avhengig av at du som kunde har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta personvern på en betryggende måte. Homannsbergets behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet.

Personvernerklæringen beskriver hvordan Homannsberget Camping samler inn og behandler dine personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet via aktuelle kanaler som homannsberget.no og digitale brukertjenester levert av oss. I enkelte tilfeller kan vi opplysninger fra andre kilder.

Daglig leder ved Homannsberget Camping er ansvarlig for hvordan vi samler inn og benytter personopplysninger.

Behandling av personopplysninger

Innsamling og utlevering av opplysninger

a) Administrasjon av kundeorhold og tjenester
Når du oppretter et kundeforhold vil vi behandle opplysninger som er nødvendig for å administrere kundeforhold. Dette for å gi deg medlemsfordeler eller aktuelle tjenester (GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b og f).

Dine kontaktopplysninger lagres og sammenstilles i et kunderegister tilgjengelig for Homannsberget Camping.

Opplysningene som registreres ved oppretting av kundeforhold er vanligvis navn og kjønn, adresse og e-postadresse, samt mobilnummer og fødselsdato. I tillegg vil det fremgå hvilke tjenester og produkter du har kjøpt / har avtale om. Merk at ved bruk av enkelte tjenester vil det kunne det være nødvendig å samle inn andre opplysninger enn overnevnte.

b) Samtykke til å motta råd og tilbud fra oss
For at vi skal kunne gi deg relevante råd og tilpasset tilbud, trenger vi samtykke. Et samtykke innebærer at opplysninger knyttet til kundeforhold kan brukes til  å sende deg nyhetsbrev, innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster. Homannsberget kan bruke opplysningene til markedsføring i eksterne kanaler, som Facebook og Google.

c) Samtykke til deling av informasjon med samarbeidspartnere
Dersom du samtykker, kan vi dele opplysninger knyttet til ditt kundeforhold med samarbeidspartnere. Dermed vil de kunne kjenne til deg og gi deg tilpassede tilbud hvis du tar kontakt med de eller du ber de kontakte deg. Opplysningene vi kan dele er kontaktinformasjon og opplysninger om hvilken type kundeforhold du har samt produktkjøp. 

Samtykke til behandling av personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. En oversikt over samtykker og mulighet til å endre innholdet kan gjøred ved å kontakte Homannsberget Camping. Du kan også kontakte oss for å få hjelp til dette. Merk at samtykkene du avgir vil gjelde for alle de tjenestene/produktene du benytter deg av hvor behandlingen av opplysningene har samme formål. Dette innebærer at hvis du ved bruk av en tjeneste samtykker til at vi kan bruke dine opplysninger til markedsføringsformål, vil samtykket gjelde for andre tjenester du senere benytter, frem til du eventuelt trekker tilbake samtykket.

Kundeundersøkelser
Når du har vært i kontakt med oss, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre om hvordan din opplevelse var (GDPR artikkel 6 nr. 1 f). På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Det er frivillig å svare på undersøkelsen. Dersom du ikke ønsker å delta, lar du være å svare på undersøkelsen.

Anonymisering
Homannsberget kan anonymisere opplysninger knyttet til deg og ditt kundeforhold for bruk i statistikk. Det for å hjelpe oss å forbedre og videreutvikle våre tjenestene. Dersom du ønsker å motsette deg dette, ta kontakt med oss på post@homannsberget.no.

Dine rettigheter

Innsyn
Den som er registrert i Homannsbergets systemer har rett til innsyn i egne opplysninger.

Retting og sletting
Du har rett til å be om endring eller sletting av uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger.

Homannsberget lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Det avhenger av hvilket kundeforhold du har til oss hvor lenge opplysningene blir lagret. Noen kundeforhold innebærer at det er nyttig for deg og oss at vi oppbevarer opplysningene, mens andre kundeforhold vil opplysningene bli slettet når vi ser at du ikke har vært aktiv i en periode. For mer informasjon om hva som gjelder for ditt kundeforhold, ta kontakt med daglig leder på Homannsberget Camping.

Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager.

Portabilitet
Du har rett til å motta oversikt over personopplysninger du har gitt til oss, og rett til å be om å få opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.

Informasjonskapsler
Homannsberget Camping bruker egne og tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på hjemmesiden (homannsberget.no) for at tjenesten skal virke best mulig. Vi kan registrere hva slags type tjenester du er interessert i, og for å måle trafikken på nettsiden.

Cookies er små informasjonsfiler som lagres i nettleseren du bruker, altså hos deg. Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du ønsker kan du stille inn nettleseren slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette lagrede informasjonskapsler. Homannsberget.no bruker midlertidige og vedvarende tredjeparts cookies. De vedvarende tredjeparts cookies blir lagret i din nettleser.

Din nettleser sender automatisk opplysninger til homannsbergets.no sin server når du besøker en av hjemmesidene om hvilken nettleser, -versjon du bruker og hva slags operativsystem du har.

For å innhente opplysninger benyttes flere type verktøy. For hver side som vises, lagres opplysninger som dato og tid, hvilken hjemmeside du kom fra, hvilken side du ser på osv.

Google Analytics samler anonymisert bruksstatistikk fra nettsiden
Hvis du ikke ønsker at denne type anonymiserte data skal samles inn fra deg, kan du organisere denne innsamlingen hos: Google Analytics.

Ingen opplysninger blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker opplysningene til å lage en samlet statistikk som viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi tilpasse homannsberget.no til det brukerne ønsker av informasjon.

Vi kan benytte verktøyet for styring av annonser og holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester som AdForm, DoubleClick, Google Ads og Facebook.

Personverninnstillinger
Ønsker du å kan trekke tilbake dine samtykke, kontakt oss på post@homannsberget.no.

Rett til å klage til Datatilsynet
Dersom du opplever brudd på personvernregelene, kan du sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Endringer

Vi kan oppdatere denne personvern-reglementet for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.

Kontaktinformasjon
HOMANNSBERGET CAMPING
Strømmveien 55, 3060 Svelvik

E-post: post@homannsberget.no
Telefon: +47 33 77 25 63